Berghs School of Communication

Jag är kursansvarig på heltidsutbildningen Produktionsledning på Berghs School of Communication – världens bästa reklamskola. Läsåret 2014/2015 var jag även programansvarig för Produktionsledarutbildningen.

Jag är kursansvarig på heltidsutbildningen Produktionsledning och kurserna jag ansvarat är Mediaproduktion och Hållbar förpackningsdesign.

Mediaproduktion gick hösten 2017 och då samarbetade studenterna i produktionsledning med SolarBora. SolarBora erbjuder en lösning en plattform för hållbar och tillgänglig el från solceller och lokal utveckling på platser som annars är off-grid och utan el. I kursen jobbar studenterna med en brief och tar fram lösningar på uppdragsgivarens kommunikativa problem. Kursen avslutas med en final där studenterna genomför en pitchpresentation.

I kursen Hållbar förpackningsdesign genomförs ett verkligt och hållbart förpackningsuppdrag för en varumärkesägare, i samarbete med Billerud-Korsnäs, specialister på hållbara material och förpackningslösningar. Kursen är uppbyggd av studiebesök, brief, föreläsningar, handledningar samt slutpresentation för varumärkesägaren. 2015 är varumärkesägaren välgörenhetsorganisationen UNICEF.

Programansvarig läsåret 2014/2015

Som programansvarig ansvarade jag för utbildningen Produktionsledning/Operativ projektledning. Utbildningen riktar sig till den som vill arbeta som produktionsledare, operativ projektledare eller producent inom exempelvis reklam, digital kommunikation, PR, i filmprojekt, på event eller med internkommunikation – som anställd eller egen företagare.

Produktionsledarutbildningen är en YH-utbildning. Utbildningen består av ett delkurser som ger grundläggande kunskaper inom produktionsledning, ledarskap, ekonomi, marknadskommunikation och varumärken, professionell utveckling och medieproduktion. Studenterna som går utbildningen blir dessutom diplomerade ansvariga reklamutgivare (ARU). Till detta kommer yrkespraktik och en rad fristående projekt med anknytning till kurserna.