TV4 Play putsar innehållet

TV4 Play copy and content optimizing for digital channels and web tv

TV4 är en av Sveriges största tv-kanaler och på den digitala tjänsten TV4 Play är innehållet uppdaterat. Jag har varit med och tagit fram ny copy samt optimerat befintligt innehåll tillsammans med TV4 Plays interaktionsexperter och designers.

I uppdraget till Tyvi efterfrågades innehållsstrategi och framtagande av copy för ökad användbarhet och en genomgående tonalitet digitalt. Uppdraget innebar att se över disponering samt korta texter i flöden, artiklar och på knappar. Ett typiskt uppdrag för mig där min kompetens kan tas tillvara på bästa sätt i ett löpande arbete.

Med fokus på användbarhet och tonalitet har vi i flera steg optimerat innehållet och underlättat för användaren att hitta till rätt innehåll på kortare tid. Allt för att besöket ska vara så underhållande och inspirerande som möjligt för användaren.