Berghs School of Communication

Jag är kursansvarig i kursen Hållbar Förpackningsdesign samt sitter med i ledningsgruppen för den 1-åriga heltidsutbildningen Produktionsledning på Berghs School of Communication – världens bästa reklamskola. Läsåret 2014/2015 var jag även programansvarig för Produktionsledarutbildningen.

Kursen Hållbar förpackningsdesign på Berghs School of Communication är en samläst kurs som hålls för heltidsutbildningarna Produktionsledning samt Grafisk Design. Jag delar kursansvaret tillsammans med Pål Pettersson som är programansvarig på Berghs sedan flera år tillbaka.

I kursen Hållbar förpackningsdesign genomförs ett verkligt och hållbart förpackningsuppdrag för en varumärkesägare, i samarbete med Billerud-Korsnäs, specialister på hållbara material och förpackningslösningar. Kursen är uppbyggd av studiebesök, brief, föreläsningar, handledningar samt slutpresentation för varumärkesägaren. 2015 är varumärkesägaren välgörenhetsorganisationen UNICEF.

Programansvarig läsåret 2014/2015

Som programansvarig ansvarade jag för utbildningen Produktionsledning/Operativ projektledning. Utbildningen riktar sig till den som vill arbeta som produktionsledare, operativ projektledare eller producent inom exempelvis reklam, digital kommunikation, PR, i filmprojekt, på event eller med internkommunikation – som anställd eller egen företagare.

Produktionsledarutbildningen är en YH-utbildning. Utbildningen består av ett delkurser som ger grundläggande kunskaper inom produktionsledning, ledarskap, ekonomi, marknadskommunikation och varumärken, professionell utveckling och medieproduktion. Studenterna som går utbildningen blir dessutom diplomerade ansvariga reklamutgivare (ARU). Till detta kommer yrkespraktik och en rad fristående projekt med anknytning till kurserna.